Zwroty i reklamacje

  1. W przypadku Reklamacji Bardotka zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres 43-340 Kozy Ul. Bielska 57 Z dopiskiem „REKLAMACJA ”.
  2. Sklep Internetowy rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  3. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Bardotka w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub obniży cenę.
  4. Sklep Internetowy dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
    a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
    b) zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy, na co konsument, który zawarł umowę na odległość ma 14 dni;
    c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
 
Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
W razie pytań zapraszam do kontaktu: kontakt@bardotka-butik.pl.
Koszyk
Scroll to Top